Våra Bra Miljömärkta produkter är godkända enligt Naturskyddsföreningens nya kriterier 2018. De nya kriterierna ställer högre krav på råvarornas och förpackningarnas miljöpåverkan och ursprung. Naturskyddsföreningen har lagt ned mycket tid på detta och processen har blivit fördröjd för att uppnå så bra resultat som möjligt. Själva godkännandena kom först i år.

Vi har anpassat produkterna och förpackningarna efter Naturskyddsföreningens nya kriterier och samtidigt passar vi på att lansera en parfymerad Bra Miljöval-variant med en mjuk fin doft på både Perform Stentvål och Perform Hulken Por-Rent. Befintliga produkter har anpassats för att följa de nya kriterierna och har samma artikelnummer och EAN-koder som tidigare men fått tillägget OP (oparfymerad) i namnet.

Ramarna på etiketterna har fått olika färg. Om det är en oparfymerad produkt är det ljusblå ram på etiketten och är det en parfymerad produkt är ramen guldfärgad.

De nya kriterierna ställer som sagt högre krav på hela produkten vilket vi tycker är väldigt bra och det är ett bra försäljningsargument för er gentemot era kunder.
Formuleringarna är ytterst lite förändrade. Främst har det rört sig om att välja identiska råvara med mindre miljöbelastning från godkända leverantörer och där det har behövts byta ut råvara har vi bytt mot en snarlik men bättre miljöklassad. Produkterna är lika effektiva och har samma höga kvalité som vanligt. Era kunder kommer att köpa samma unika ”problemlösare” som de är vana vid.

I och med ny formulering så blir de Bra Miljövals-klassade Perform Stentvål OP och
Perform Stentvål – Originalet helt oklassade enligt CLP. Alltså ingen klassning på etiketten.