Vi inte bara lägger taktila ledstråk där ni behöver det. Vi har även utrustning och medel för att hålla dem rena.