Reinforcer 2 ökar betongens resistens mot nötning, syraangrepp samt spill från fett och olja. Samt minimerar påverkan av svarta gummihjul. Reinforcer 2 är avsedd att användas på ny som gammal betong för impregnering och härdning av ytan.

Visa produkter
Artikelnr: 832-3620002500 Kategorier: ,

Beskrivning

Reinforcer 2 ökar betongens resistens mot nötning, syraangrepp samt spill från fett och olja. Samt minimerar påverkan av svarta gummihjul. Reinforcer 2 är avsedd att användas på ny som gammal betong för impregnering och härdning av ytan. Reinforcer 2 fungerar även som dammbindning för lager och industrigolv, p-däck, garage m.m. ger ett skyddande polymerlager som extra skydd.

Dessa fördelar har Reinforcer 2:

Redo att använda direkt.
Den är lätt att applicerat.
Förbättrar hållbarhet och ökar nötningsmotstånd jämfört med obehandlade ytor.
Minskar dammbildning från murbruk och betonggolv.
Den skyddar betongens yta.
Den lämnar en osynlig film på ytan.
Gör det lättare att hålla rent.
Den förbättrar slutresultat vid slipning/polering av olika betongytor.
Har god penetreringsförmåga.
Den är vattenbaserad = lösningsmedelsfri och är helt färg- och luktlös.
Minskad vattenförlust från ny betong under tiden den stelnar.

Endast för professionell användning. pH ca 11,4 i koncentrat. Förvaras frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige.

Åtgång:
1,0-1,5 kg / 10 m2 / lager. Varierar med ytans porositet, ju tätare/hårdare desto mindre åtgång. Gör ett test för att säkerställa åtgång så att man uppnår önskat resultat eller förväntat utseende. Tänk på att en och samma betongyta ofta skiftar lite i kvalité, vilket gör att åtgången kan variera på samma yta.

Användning:
Används bara på betongytor. Är etsande på glas med mera läs mer på begränsningar nedan. Färsk betong: Ytorna måste vara fria från vattengenomslag och tillräckligt stark för att stå emot ytbehandlingar. För bäst resultat ska betonggolv behandlas med Reinforcer 2 minst 7-14 dagar efter det att de har placerats ut eller efter det att cementen har haft tillräckligt med tid att hydratisera.

Härdad/gammal betong: Ytorna måste vara oskadade, texturerade, rena, fria från frost, cementhud, ytvatten, oljor, fett, beläggningar, eventuella löst sittande partiklar och andra eventuella ytföroreningar. Om du är tveksam,
applicera på ett testområde först. För härdning vid slipning/polering använd er av rekommenderade metoder ifrån er maskinleverantör, gällande vid vilket slip/polersteg ni skall behandla betongytan. Underlaget måste förberedas genom lämpliga mekaniska prepareringsmetoder såsom slipning, högtryckstvätt m.m. beroende på ytans skick. I samtliga fall måste allt damm och löst material samt olja och fett tas bort helt från alla ytor innan produkten
appliceras. Det får finnas fukt i underlaget, men inte stående vatten.

Applicering:
Betongytan skall vara ren och fri från stående vatten, damm, smuts, färg och olja, samt överstiga +5°C. För dammbindning av porösa ytor: Applicera en täckande film med lågtrycksspruta – alt. häll ut, exempelvis med vattenkanna och fördela med mjuk borste/kvast eller helst med ”microfiber” mopp. OBS! Överskott i pölar utstrykes. När ytan torkat skall behandlingen upprepas för bästa resultat. Låt härda några timmar emellan, ytan skall vara klibbfri innan nytt lager påföres. Torktid för att bli fullt brukbar: Vid 10°C cirka 12 timmar och vid 20°C cirka 8 timmar.
För dammbindning av hårda glättade ytor: Applicera en täckande film med lågtrycksspruta, fördelas direkt efter sprayning med microfiber mopp. Viktigt att prova åtgång/teknik innan man börjar för att få uppnå önskat resultat. Får man på för mycket (pölar) och underlaget ej kan ta till sig påförd mängd, kan kristallisering uppstå (vita fläckar, mönster på ytan). Därför bättre att behandla golvet 2 gånger men med mindre mängd per gång. Tänk på att täcka över glas/aluminium/klinker innan d applicering – se begränsningar nedan. Spraya en bit ifrån ytan och fördela med micromopp. Skölj omedelbart vid spill på känsliga ytor.

Underlagstemperatur och omgivningstemperatur: Skall vara mellan 7°C och 35°C.
Underlagets fukthalt: Kan appliceras på fuktig betong, utan något vattengenomslag. Relativ luftfuktighet max 99 % utan regn eller dagg. Underlag och golv som inte härdat måste vara minst 3°C över daggpunkten för att minska risken för kondensation eller utblomning på golvytan.

Rengöring av verktyg: Rengör alla verktyg och all appliceringsutrustning med ljummet vatten omedelbart efter
användning. Härdat material kan bara tas bort mekaniskt.

Begränsningar: Använd inte sprutor som har använts för att spraya silikoner eller släppmedel. Blanda inte olika produkter.
Se till att sprututrustningen rengörs ordentligt innan användning. Reinforcer 2 kommer att öka nötningsmotståndet jämfört med obehandlad betong eller beläggningar av samma typ. Tvätta omedelbart bort överblivet sprayat material från glasytor, aluminiumytor eller högblanka ytor med vatten för att undvika att ytorna etsas. Använd inte på underlag som tidigare har behandlats med härdningsmedel/membran, dessa skikt måste avlägsnats för att silikaten skall reagera och verka med betongen. För att få ett homogent resultat får det vid applicering inte lämnas kvar några torra fläckar eller ”pölar” med material. Efterbehandla ytterligare där det behövs. Underlagets resultat kommer och varier beroende på ålder, cementhalt, fukthalt, porositet och hur långt produkten har trängt in i underlaget. Reinforcer 2 uppväger inte för dåliga underlag med låg cementhalt. Det är inte avsett för lättviktiga eller extremt porösa underlag eller med slitna ytor. Reinforcer 2 döljer inte allvarliga fläckar eller överdrivet slitage. Det bildas en osynlig film som senare kan komma att ge en något mörkare nyans. Skapar ingen struktur, utan underlaget avgör utseendet. Häll inte tillbaka använd vätska i originalbehållaren.

Reinforcer 2 ingår i vår egen Perform Floor-Recond System och tillverkas i Sverige.

Förpackningar

Beställs styckvis.
Minsta beställning är 1 x 25 kg

EAN-kod dunk 25 liter:

7330254001588


För nedladdning av Säkerhetsdatablad och Produktdatablad klicka här.

Överst på sidan

Du kanske också gillar …