Perform Reinforcer 1 ökar betongens resistens mot nötning samt minimerar påverkan av svarta gummihjul. Perform Reinforcer 1 är avsedd att användas på ny som gammal betong för härdning av ytan.

Artikelnr: 832-113621002500 Kategori:

Beskrivning

Perform Reinforcer 1 ökar betongens resistens mot nötning samt minimerar påverkan av svarta gummihjul. Perform Reinforcer 1 är avsedd att användas på ny som gammal betong för härdning av ytan. Perform Reinforcer 1 användes med fördel under slip-processen för att uppnå den glans och hårdhet/härdning som efterfrågas vid polering/slipning av olika betongytor.

Dessa fördelar har Perform Reinforcer 1:

Redo att använda direkt. Den är lätt att applicerat.
Förbättrar hållbarhet och ökar nötningsmotstånd jämfört med obehandlade ytor.
Minskar dammbildning från murbruk och betonggolv. Den lämnar ingen film på ytan.
Gör det lättare att hålla rent. Den förbättrar slutresultat vid slipning/polering av olika betongytor.
Har god penetreringsförmåga. Den är vattenbaserad = lösningsmedelsfri och är helt färg- och luktlös.
Helt diffusionsöppen.

Perform Reinforcer 1 ingår i Perform Floor-Recond System.

Endast för professionell användning. pH ca 11,4 i koncentrat. Förvaras frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige .

Åtgång:
0,5-1,5 kg / 10 m2 / lager. Varierar med ytans porositet, ju tätare/hårdare desto mindre åtgång. Gör ett test för att

säkerställa åtgång så att man uppnår önskat resultat eller förväntat utseende. Tänk på att en och samma betongyta ofta skiftar lite i kvalité, vilket gör att åtgången kan variera på samma yta.

Användning:
Används bara på betongytor. Är etsande på glas med mera läs mer på begränsningar nedan. Härdad/gammal betong: Ytorna måste vara oskadade, texturerade, rena, fria från frost, cementhud, ytvatten, oljor, fett, beläggningar, eventuella löst sittande partiklar och andra eventuella ytföroreningar. Om du är tveksam, applicera på ett testområde först. För härdning vid slipning/polering använd er av rekommenderade metoder ifrån er maskinleverantör, gällande vid vilket slip/polersteg ni skall behandla betongytan. Underlaget måste förberedas genom lämpliga mekaniska prepareringsmetoder såsom slipning, högtryckstvätt m.m. beroende på ytans skick. I samtliga fall måste allt damm och löst material samt olja och fett tas bort helt från alla ytor innan produkten appliceras. Det får finnas fukt i underlaget, men inte stående vatten.

Applicering:
Betongytan skall vara ren och fri från stående vatten, damm, smuts, färg och olja, samt överstiga +5°C.

För dammbindning av porösa ytor: Applicera en täckande film med lågtrycksspruta – alt. häll ut, exvis med vattenkanna och
fördela med mjuk borste/kvast eller helst med ”microfiber” mopp. OBS! Överskott i pölar utstrykes. När ytan torkat bör
behandlingen upprepas. Låt härda några timmar emellan, ytan är gåbar inom ca 2-4 tim. Men vänta ca 2 dygn innan stående vatten tillåtes.

Underlagstemperatur och omgivningstemperatur: Skall vara mellan 7°C och 35°C.

Underlagets fukthalt: Kan appliceras på fuktig betong, utan något vattengenomslag. Relativ luftfuktighet 100% max. Daggpunkt Se upp för
kondensation! Underlaget och golv som inte härdat måste vara minst 3°C över daggpunkten för att minska risken för kondensation eller utblomning på golvytan.

Rengöring av verktyg: Rengör alla verktyg och all appliceringsutrustning med ljummet vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan bara tas bort mekaniskt.

Begränsningar:
Använd inte sprutor som har använts för att spraya silikoner eller släppmedel. Blanda inte olika produkter.Se till att sprututrustningen rengörs ordentligt innan användning. Perform Reinforcer 1 kommer att öka nötningsmotståndet jämfört med obehandlad betong eller beläggningar av samma typ.Tvätta omedelbart bort överblivet sprayat material från glasytor, aluminiumytor eller högblanka ytor med vatten för att undvika att ytorna etsas. Använd inte på underlag som tidigare har behandlats med härdningsmedel/membran, dessa skikt måste avlägsnats för att silikaten skall reagera och verka med betongen. För att få ett homogent resultat får det vid applicering inte lämnas kvar några torra fläckar eller ”pölar” med material. Efterbehandla ytterligare där det behövs. Underlagets resultat kommer och varier beroende på ålder, cementhalt, fukthalt, porositet och hur långt produkten har trängt in i underlaget. Perform Reinforcer 1 uppväger inte för dåliga underlag med låg cementhalt. Det är inte avsett för lättviktiga eller extremt porösa underlag eller med slitna ytor. Perform Reinforcer 1 döljer inte allvarliga fläckar eller överdrivet slitage. Det bildas en osynlig film som senare kan komma att ge en något mörkare nyans. Skapar ingen struktur, utan underlaget avgör utseendet. Häll inte tillbaka använd vätska i originalbehållaren.

 

Förpackningar

Beställs styckvis.
Minsta beställning är 1 x 25 kg

EAN-kod dunk 25 liter:

7330254001571

För nedladdning av Säkerhetsdatablad och Produktdatablad klicka här.


Överst på sidan