Varför Stentvål och inte såpa
Varför Stentvål och inte såpa

Varför Stentvål och inte såpa? Jo de flesta såpor innehåller olika tillsatser såsom komplexbildare och tensider. Det är dessa tillsatser som gör att traditionell såpa bara gör rent och inte lämnar något skydd. Stentvål Special är formulerad utan sådana tillsatser så därför gör den både rent och lämnar ett skydd.

Rätt val av fettsyra med rätt fördelning av kol-kedjornas längder samt rätt molekylfördelning
är viktigt. Detta gör att skyddet tränger ned djupare och varar längre. Billiga fettsyror fungerar oftast sämre då de är en ojämn blandning från gång till gång.

När golven tvättas med Stentvål Special återfettas ytan på ett naturligt sätt vilket ger ett bra skydd mot smuts och vatten som en extra bonus så reagerar kalciumet och magnesiumet i stenen med fettsyran och bildar då ett mycket tunt men hårt skikt av kalcium- magnesiumsalter på ytan. Detta skikt ger ett extra skydd och ger den finish som man eftersträvar.

När stengolv tvättas med traditionell såpa förhindras möjligheten att bilda ett skydd på grund av att
komplexbildaren löser upp kalcium- och magnesiumsalterna så att de följer med tvättvattnet och de
syntetiska tensiderna ser till att inget återfettande skydd blir kvar. Visst blir det rent men ytan
lämnas utan skydd och kommer bli svårare att städa samt att ytans finish kommer att slitas bort snabbare.

Stentvål Special har ett mer neutralt pH-värde på mellan 8,2 och 8,9 medan traditionell såpa har pH-värde uppåt 10,5-11,5. Lägre pH-värde underlättar för det skyddande skiktet att stanna kvar i ytan vid tvätt.