Beskrivning

Mer än 80 % av smutsen i byggnader kommer in utifrån. Med effektiva mattor kan mer än 80% av den smutsen stoppas redan i entrén. Minskad nedsmutsning gör den dagliga rengöringen lättare och slitaget mindre.