Perform 17.40 är ett smutsavvisande impregneringsmedel för oglaserad klinker, kakel och naturstensgolv. Produkten kan även användas på fasadmaterial av natursten såsom kalksten, marmor, kvartsit, granit, skiffer, tegel och betong med mera.

Visa produkter
Artikelnr: 21-150 Kategori:

Beskrivning

Perform 17.40 är ett smutsavvisande impregneringsmedel för oglaserad klinker, kakel och naturstensgolv. Produkten kan även användas på fasadmaterial av natursten såsom kalksten, marmor, kvartsit, granit, skiffer, tegel och betong med mera. Perform 17.40 är gjord med lösningsmedel.

Perform 17.40 är en flourhaltig polymer som påminner starkt om den beläggning som finns i
dagens teflon stekpannor. Efter att lösningsmedlet avdunstat sker en kemisk härdning.
Inträgningsdjupet beror på underlagets porositet men är normalt 2-5 mm. Ytan blir ej
diffusionstät och den missfärgar ej heller ytan vilket är vanligt bland andra liknande produkter. Perform 17.40 är vatten- smuts- och fläckfrånstötande.

Bruksanvisning:

Perform 17.40 är färdig att användas och de ytor som skall behandlas skall ha en temperatur på minst + 5 °C. Perform 17.40 appliceras med en pensel, lammullspäls, trasa eller annan typ av påstrykare, ingen form av spray- eller sprutanordning får användas. Lägg på 1-3 tunna lager. Ytan får ej beträdas innan den är torr. Perform 17.40 är dammtorr efter ca 1 timma och full impregneringseffekt uppnås efter 24 timmar. Ytan får lågvarvspoleras med t. ex. vit rondell men aldrig high-speedpoleras. Materialåtgång beror på underlagets porositet men brukar vara
ca 10-30 m² per liter. Ytor som skall behandlas skall var väl rengjorda och torra.

Om golvvärme finns skall den vara avstängd minst 24 timmar innan applicering och vara
avstängd 24 timmar efter avslutad behandling. Får ej high-speed poleras (högvarvspoleras).

Endast för professionell användning. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Förpackningar

3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Endast obrutna kartonger kan beställas
Minsta beställning är 1 kartong om 3 x 5 liter

EAN-kod dunk 5 liter:

7330254211505

EAN-kod kartong om 3 x 5 liter: 

7330254911504

För nedladdning av Säkerhetsdatablad och Produktdatablad klicka här.

Du gillar kanske också…