Performance Pad 3 -steg är en städ- och polerrondell som innehåller slipmedel. Används i det dagliga städet av natursten, terrazzo, och betonggolv. Du kommer höja glansen på golvet och få ett vackrare golv. Skall användas när glansen på golvet börjar mattas. På blanka golv rengör man med en standard röd rondell.

Används tillsammans med Perform Stentvål Special – Originalet. Ihop med Stentvål kommer kalken som lösgörs från golvet i samband med slipning med Performance Pad bindas till slipvattnet.

Underhåll av golv skall sedan ske med Perform Stentvål Special – Originalet och periodvis brytas av med Perform Hulken Por-Rent.

Performance Pad 3 -steg Röd
Performance Pad 3 -steg Gul
Performance Pad 3 -steg Grön

Performance Pads 3-steg – finns i tre olika olika slipgrader med olika färgkodning:

Vit / Röd 800 grit för microslipning och rengöring

Vit / Gul 1500 grit för polering

Vit / Grön 3000 grit för superpolering

Performance Pad 3 -steg finns i alla standardstorlekar från 5” (125 mm) till 21” (530 mm).

Hur länge kan man använda den? Vid normala förhållanden bör en Performance Pad livslängd räcka till 30000 m²

Hur vet man att rondellen är förbrukad? När den färgade slitytan är borta är även sliprondellen.

Varför skall man använda en Performance pad 3-steg? Man kan renovera glansen på ett nerslitet golv genom att använda alla tre stegen. Om golver eller ytan har djupare repor måste det diamantslipas först för att få bort dessa. Kontakta din lokala stenspecialist.

Vill man uppnå högsta glans kan man efter man polerat med den gröna rondellen våtkristallisera golvet med Perform MPC (detta gäller kalkhaltiga stengolv).

Klicka här för att ladda ner detta produktblad