Perform Dustbinder 1 5 liter
5 liter
Perform Dustbinder 1
25 liter

Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat vattenbaserat golvbehandlingsmedel (dammbindare). Passar och golv av typ konstbetong, tegel, skiffer, terrazzo (cementmosaik) med mera.
Perform Dustbinder 1 skall skydda mot dammbildning, slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet och ger efter det att den härdat en sidenblank och lättstädad yta. Applicera den med polish-påläggare, roller, gummiraka eller dylikt. Normalt räcker det med två strykningar.

Torktid: Yttorr efter 60 min, tål lätt trafik efter 24 timmar och tyngre trafik efter 72 timmar.

Täckning: 20 -30 m² per liter/strykning

Är betong nygjuten skall den härda minst 30 dygn innan ni kan påbörja behandlingen.
Cementhuden skall avlägsnas. Behandlingen bör ej ske vid temperaturer
under + 5° C.

Är det ett äldre betonggolv – Ytslipning görs för att avlägsna översta skiktet
på ett betonggolv.

Det finns olika strukturer på betong:

Grov struktur:
Avjämnad yta alternativt borstad yta.

Medelgrov struktur:
Avdragen yta, brädriven yta alternativt grovglättad yta.

Fin struktur:
Finglättad yta alternativt maskinslipad yta.

Nollställ betongytor som har ytskikt på något av följande sätt :

Kemisk nollställning – Färgborttagningsmedel, Perform Betongrent.
Mekanisk nollställning genom Rivning, slipning, blästring
Dammsug och sug upp evetnuell vatten.

Fett och oljerester skall avlägsnas innan behandling.

Rekommenderad dosering och tillvägagångsätt:

Späd den 1:1 med vatten vid första behandlingen och pålägges outspäd vid andra behandlingen för bästa resultat.

Om golvvärme finns skall den ha varit avstängd 24 timmar innan behandling och skall vara avstängd 24 timmar ni avslutat behandlingen.

pH i koncentrat ca 7,0. Förvara den frostfritt.

Tillverkning av Perform Dustbinder är i Sverige

Perform ustbinder ingår i Perform Floor-Recond System