Perform Anti-Skum är ett kraftigt skumdämpande medel
5 liter
Perform Anti-Skum är ett kraftigt skumdämpande medel
1 liter

Perform Anti-Skum är en effektiv skumdämpare. Ibland behövs skumdämpare i smutsvattentanken på olika städmaskiner, när risk för att det bildas mycket skum. Perform Anti-Skum förhindrar då effektivt skumning och därmed driftstopp under pågående rengöring.

Använd i smutsvattentankar på skurmaskiner, mattvättar (extraktionsmaskiner) samt i våtsugar.

Rekommenderad dosering:

Ta 0,5 dl till en 25-liters tank.

OBS! Skaka om förpackningen innan användning.

Endast för professionell användning.

Förvara frostfritt.

Perform Anti-Skum tillverkas i Sverige.

Perform Anti-Skum är en del Perform Floor-Recond System