Om ett golv eller en yta har blivit behandlad med någon typ av produkt tidigare kan man behöva nollställa golvet för att få bort resterna inför att man skall göra en ny behandling. Det handlar om att göra ytan helt fri från behandlingar såsom polish eller liknande. Om detta görs med rätt metod och med rätt kemikalier får man en ren yta på ett effektivt och skonsamt sätt.

Gör man en korrekt nollställning kommer nästa behandling fungera mycket bättre. Orsaken till att man behöver nollställa kan vara för att göra ytan fri från en behandling eller för att ta bort en felaktig behandling.

Ofta ser vi stengolv som behandlats med polish. Polish är en akryl som täpper till porerna på ytan på stenen, vilket gör att fukt underifrån stannar kvar och skadar stenen. En stenytan måste alltid vara diffusionsöppen. Ytan skall andas och kunna torka. För att nollställa ett golv som blivit behandlat med polish behöver man använda en polishborttagare.

Viktigt är att man tar reda på vad som använts tidigare på ytan så man använder rätt metod och rätt kemi.