När vi använder djuprengöring som metod så rengör vi golvytan med olika special produkter, allt för att ta bort specifik smuts. Vi använder t.ex. olika alkaliska rengöringsmedel för att gå på djupet med att få bort smuts, fett och partiklar. Sedan kan vi använda medel för rostborttagning eller kalkborttagare där det behövs.
Efter rengöringen så är stenens porer helt öppna och då använder vi vår Perform Stentvål Originalet för att reagera med stenens kalk och täppa till porer samt återfetta stenen så att stenen åter får sitt skydd och lyster.
Kemisk djuprengöring är att rekommendera på golv som har ett slätt ytskikt och är kraftigt nedsmutsade. Man kan djuprengöra alla typer av naturstensytor och även terrazzogolv, klinkers samt betonggolv.

Nedan har vi på ett agglomarmorgolv använt Perform Deep Stone Cleaner för rengöring sedan har vi diamantslipat och avslutningsvis har vi våtkristalliserat med Perform MPC.