När man diamantslipar ett golv så använder vi ett brett spektrum av olika tekniskt framställda slipdiamanter. Först används en grövre diamant för att kapa alla ojämnheter sedan använder man finare och finare slipdiamanter för att få en så fin yta som möjligt, allt efter hur blankt man vill ha golvet.  Vatten tillförs som smörj- och kylmedel. Vid stora ytor används större maskiner och vid mindre trånga ytor använder man handmaskiner eller handklossar så att hela ytan får samma vackra ton.

Förklaring på olika nivåer av behandling på en diamantslipad yta och innebörd av slipningsnivån:

Diamantfräst yta utförs som första steg vid slipning. Ytan planas av med ett roterande diamantverktyg. Ringformade slipränder syns i ytan.
Grovslipad yta är finare än diamantfräst, men relativt grov där tydliga slipränder förekommer. Används sällan.
Normalslipad yta är slät med obetydliga slipränder. Var förr den vanligaste bearbetningen på golv. Vid normalt slitage på golv av karbonatsten blir ytan med tiden något finare. Används på de flesta stensorterna.
Finslipad yta är slät, men ej speglande. Den vanligaste ytbearbetningen på golv. Vid normalt slitage på golv av karbonatsten blir ytan med tiden något grövre.
Polerad yta är slät och speglande. Glansen ska bestå även efter tvättning med lösningsmedel.
Maskinlågerhuggning och -tandhuggning (maskinlågrad, -tandad) är ytor där man med maskinella metoder efterliknar de äldre, handhuggna varianterna.
Inget jobb är för litet.
Här har vi fått ett jobb med en vedeldad pizzaugn. Underlaget var mycket ojämnt och behövde diamantslipas.