Vad är Blue Evolution Ångrengöring och hur gör man?

Varför är det så effektivt och var kan man använda den?

På gymmet och idrottsanläggningar. Dödar bakterier och förstör virus. Gör rent snabbt och enkelt. Tar bort dålig lukt.

Inom Hälso- och sjukvård. Dödar bakterier och förstör virus. Gör rent snabbt och enkelt. Tar bort dålig lukt.

Livsmedelsindustrin, restaurangkök och hotell. Dödar bakterier och förstör virus. Gör rent snabbt och enkelt. Tar bort dålig lukt.

Industrin – maskinrengöring , golvrengöring. Dödar bakterier och förstör virus. Gör rent snabbt och enkelt. Effetiv rengöring på hårt nedsmutsade ytor. Tar bort dålig lukt.